• ★ S2 ent. 1차 합격자
  ★ S2 ent. 1차 합격자

  hit : 219     date: 2021.09.29

 • ★ ACE FACTORY 1차 합격자
  ★ ACE FACTORY 1차 합격자

  hit : 732     date: 2021.09.10

 • ★울림 ent.오디션
  ★울림 ent.오디션

  hit : 299     date: 2021.09.09

 • ★인터파크 뮤직플러스. 오디션
  ★인터파크 뮤직플러스. 오디션

  hit : 184     date: 2021.09.06

 • ★S2 ent. 오디션
  ★S2 ent. 오디션

  hit : 134     date: 2021.09.06

 • ★FCENM. 오디션
  ★FCENM. 오디션

  hit : 121     date: 2021.09.06

 • ★울림 ent.오디션
  ★울림 ent.오디션

  hit : 203     date: 2021.08.27

 • ★에이스팩토리 오디션
  ★에이스팩토리 오디션

  hit : 189     date: 2021.08.27

 • ★씨제스 ent. 오디션
  ★씨제스 ent. 오디션

  hit : 217     date: 2021.08.27

 • ★디네이션 ent. 오디션
  ★디네이션 ent. 오디션

  hit : 115     date: 2021.08.27

 • ★ 울림 ent. 1차 합격자
  ★ 울림 ent. 1차 합격자

  hit : 373     date: 2021.08.18

 • ★ HYBE 오디션
  ★ HYBE 오디션

  hit : 530     date: 2021.08.09

 • ★ YG ent. 오디션
  ★ YG ent. 오디션

  hit : 1031     date: 2021.07.13

 • ★ YG ent. 오디션
  ★ YG ent. 오디션

  hit : 586     date: 2021.07.13

 • ★ 씨제스 ent. 오디션
  ★ 씨제스 ent. 오디션

  hit : 331     date: 2021.07.13

 • ★ 판타지오. 오디션
  ★ 판타지오. 오디션

  hit : 323     date: 2021.07.13